Hva kjennetegner et forbrukslån?

Det som først og fremst skiller et forbrukslån fra mange andre typer lån, er at et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Dette innebærer at bankene låner ut penger uten at de tar pant i bolig, annen eiendom eller løsøre.

Hvorfor ta opp et lån uten sikkerhet?

Et lån uten sikkerhet er et fleksibelt lån. Man kan bruke lånet til hva man vil, og betale tilbake i løpet av en periode på maksimalt fem år. Siden utlåner ikke har sikkerhet for lånet er et slikt lån alltid dyrere enn et lån med sikkerhet, slik som billån eller boliglån. I noen tilfeller kan det likevel være behov for å låne penger hurtig. Fordi søknadsprosessen er digital ved et forbrukslån kan søknaden behandles raskere. Lånet vil kunne utbetales i løpet av noen dager.

Vanlige bruksområder for forbrukslån er:

  • Akutte eller uforutsette utgifter
  • Oppussing
  • Hvitevarer eller møbler
  • Elektronikk som mobiltelefon eller TV
  • Ferieturer og reiser
  • Refinansiering av usikret gjeld

Å refinansiere dyrere lån

Et usikret lån kan like gjerne brukes til å refinansiere dyr kredittgjeld og andre dyre lån. Å refinansiere vil veldig forenklet si at man tar opp et nytt lån for å nedbetale et eller flere andre. I praksis betyr dette som regel at man tar opp et nytt lån med bedre betingelser, for å betale ned dyrere smålån, forbrukslån og kredittkortgjeld. På den måten oppnår man lavere månedlige kostnader, samtidig som refinansieringen gir bedre oversikt over økonomien.

Hva kan være positivt med et forbrukslån?

Et lån uten sikkerhet er dyrt, men gir til gjengjeld mye fleksibilitet. Slike lån kan innvilges og utbetales forholdsvis raskt, noe som kan komme godt med i akutte situasjoner.

Lånebeløpet kan være så lite som 5 000 kroner, og helt opp til 600 000 kroner hvis låntaker har høy inntekt og kredittverdighet. Maksimal nedbetalingstid på denne lånetypen er fem år, men man kan selvfølgelig betale tilbake raskere. Man kan også betale ekstra avdrag om man ønsker det. Lånet kan innfris når som helst, til og med samme dag som lånet ble utbetalt.

Man kan bruke forbrukslånet til akkurat det man ønsker, siden det ikke er noe krav om sikkerhet for lånet. Dermed kan man også bruke et slikt lån til å refinansiere andre, dyrere lån, som for eksempel kredittkortgjeld eller smålån.

Fordeler ved forbrukslån kan være:

  • Varierende størrelse på lånet
  • Fleksibel nedbetalingstid
  • Kan brukes til hva man vil
  • Lavere renter og bedre betingelser

Negative sider med forbrukslån

Uansett hva slags rente man blir tilbudt, så er det én ting som kjennetegner et forbrukslån – det er kostbare lån. Dette er fordi banken ikke har pant i eiendeler som kan selges dersom lånet blir misligholdt. Den høye renten fungerer dermed som en slags sikkerhet for at utlåner faktisk vil være i stand til å tjene penger på lånet. Over lang tid betyr dette at renteutgiftene blir høye. Dette er et veldig godt argument for å nedbetale lånet så fort som mulig.

Siden lån uten sikkerhet gis etter en individuell vurdering, varierer det veldig hva slags lånetilbud man får. En kollega vil kanskje få et mye bedre tilbud fra samme bank, selv om alder og inntekt er det samme. Det kan i så fall skyldes at kollegaen har bedre betalingshistorikk eller kredittscore.

Retningslinjer som kjennetegner et forbrukslån

Den underliggende trenden har i mange år vist at norske husholdninger har en økende gjeldsgrad. Finanstilsynet har derfor laget retningslinjer for forbrukslån som sier at bankene skal drive en forsvarlig utlånspraksis overfor norske forbrukere. Dette er fordi privatpersoner ikke bør få låne mer penger enn de vil klare å betale tilbake. I praksis betyr det for det første at man skal kunne tåle en renteøkning på minst fem prosentpoeng, for det andre skal samlet gjeld ikke være mer enn fem ganger årsinntekt, og til slutt sier retningslinjene at det ikke bør innvilges lån hvor løpetiden overstiger fem år. Retningslinjene gjelder for alle norske finansinstitusjoner.

Oppsummering

Kort oppsummert er kjennetegnene på et forbrukslån at det er et lån uten sikkerhet, som er fleksibelt, og som man kan bruke på hva man vil. Selv om det kan være mange fordeler med et forbrukslån, er det også noen minusfaktorer. Den største ulempen er at et lån uten sikkerhet kan gi store rentekostnader over tid. Derfor er det klokt å ikke låne over evne, og nedbetale lånet så raskt som overhodet mulig.