Hvordan bruke en forbrukslån kalkulator

De fleste bankene som tilbyr lån har en forbrukslån kalkulator som du kan bruke for å beregne hvor dyrt et lån vil bli og hvor mye det vil koste i måneden. Det finnes kalkulatorer for boliglån, billån og forbrukslån.

Dette gjør det enklere for forbrukeren å forutsi hvor dyrt et lån vil bli. I denne artikkelen skal vi forklare mer om lånekalkulatorer for forbrukslån og lån generelt.

Hvor mye ønsker du å låne?
For hvor lenge?
Rente:
Beløp
Periode
Rente
Kredittscore
Renter å betale
Etableringsgebyr
Månedlig beløp
Totalt å betale

Slik bruker du en forbrukslån kalkulator

  1. Velg lånesummen ønsket
  2. Juster hvor lang nedbetalingstid du ønsker

Ved hjelp av de to enkle stegene ovenfor, får du et estimat om månedskostnader. Ved bolig- og billån velger du også hvor stor belåningsgrad du ønsker, fra ti til hundre prosent.

Det er viktig å være obs på at en forbrukslån kalkulator opererer med en forhåndsbestemt rente. Det er ingen garanti for at dette er renten du får tilbud om. Likevel gir kalkulatoren en indikator for hvor høye kostnadene vil bli, både i renter, gebyrer og avdrag.

Den er konstruert for å være et hjelpemiddel for forbrukeren. Den gjør det enklere å få en oversikt før du eventuelt søker, men er ikke en fasit.

Se også: Gå til forbrukslån.no/forbrukslån-kalkulator/

Påvirkning fra styringsrenta

Renter på lån følger i stor grad styringsrenta fra Norges bank. Hvis de setter ned styringsrenta følger bankene etter og kutter i rentene, mens blir den satt opp øker de rentene. Bankene velger individuelt hvor mye de kutter eller øker renten med, og når endringene trer i kraft. Sbankens rentekutt er et eksempel på hvordan bankene kutter renta når styringsrenta settes ned. De, som andre banker, velger å kutte rentene etter at styringsrenten ble satt ned, og kan vise til flere kutt den siste tiden.

Selv om bankene kutter i rentene betyr det ikke at de kutter i rentene på alle lån. Tradisjonelt sett er det rentene på boliglånet som blir kuttet, etterfulgt av billån. Forbrukslån og renter på kredittkort har forblitt uendret for eksisterende kunder, både når styringsrenta har økt og blitt kuttet. Rentene på nye lån blir også påvirket av rentekutt, men dette gjelder som regel kun nye bolig- og billån. Rentene på forbrukslån blir som oftest styrt av etterspørselen på markedet, ikke nivået på renta fra Norges Bank.

Dette påvirker prisen på lånet

Mens styringsrenten sier noe om renten bankene krever av forbrukeren brukes Nibor-renten som en indikasjon på utlånsrentene som bankene må betale til hverandre. I e24 kan du lese om hvordan Nibor-renten har gått ned, noe som har ført til et billigere lånemarked for forbrukeren. Når det blir billigere for bankene å låne ut penger blir det billigere for forbrukeren å betale tilbake. Flere er fortsatt skeptiske til at bankene ikke setter ned renten like mye som sentralbankene, og forventer en endring på dette.

Hvor dyrt et lån blir for en forbruker avhenger av flere faktorer, blant annet:

  • Hvor dyrt det er for bankene å låne ut penger
  • Hvor stor risiko bankene tar ved å låne penger
  • Hvor mye administrativt arbeid som ligger bak lånene

Lån med sikkerhet i bolig er normalt det billigste lånet. Dette er fordi banken har en garanti i boligen for å få pengene sine tilbake om en ikke kan betjene lånet.

Lån uten sikkerhet, eksempel forbrukslån, er dyrere fordi bankene her ikke har noen garanti for å få pengene sine tilbake. Bruk alltid en forbrukslån kalkulator for å finne ut hvor mye lånet koster før du søker.