Er forbrukslån dyrere for unge?

Forbrukslån er et samlebegrep for alle usikrede lån. Dette inkluderer de tradisjonelle lånemetodene som kredittkort og kredittrammer. Lånene som omtales som mikrolån og smålån faller også under dette begrepet. Felles for disse er at de er lån uten sikkerhet. Videre er det dyre lån med høy effektiv rente. Mange unge kan oppleve at det er dyrere for dem å ta opp forbrukslån.

Kredittvurdering og forbrukslån

Når du søker om et lån, vil banken foreta en kredittvurdering av deg. Dette er lovpålagt i Norge. Kredittvurderingen vil vise hvor kredittverdig du er, samt din betalingsevne. Om du har betalingsanmerkninger vil disse vises i vurderingen. På bakgrunn av kredittsjekken vil du få en poengsum. Som regel opereres det med en kredittscore mellom 1 og 100, hvor 100 er den høyeste.

Alder og kredittscore

Hvilken kredittscore du får når du søker forbrukslån, vil til en viss grad påvirkes av alderen din. Den totale kredittscoren vil påvirkes av flere faktorer. Ser vi på alder alene, vil unge stille dårligere. Dette kommer av at det statistisk sett er knyttet en større risiko til unge menneskers betalingsevne. Først og fremst bytter unge oftere jobb. Videre flytter de oftere og har større kostnader knyttet til dette. Dermed vil unge ofte ha en mer ustabil økonomi enn eldre, som påvirker kredittscoren i negativ retning.

  • Aldersgrensen for forbrukslån ligger mellom 18 og 25 år, avhengig av banken
  • Unge har ofte en mer ustabil livssituasjon og utgjør dermed en høyere risiko for bankene

Rente på forbrukslån for unge

Renten du får på et forbrukslån påvirkes av din kredittscore. Denne vurderingen sier noe om hvilken risiko du utgjør som lånekunde. Risiko og rente henger tett sammen. Banken sikrer seg mot risikoen ved å tilby deg en høyere rente på lånet. Utgjør du en for stor risiko, vil du mest sannsynlig få avslag på din søknad.

Unge har ofte en mer usikker livssituasjon og scorer dermed ofte lavere på kredittsjekken enn eldre. Dette vil gjøre at du får en høyere rente og lånets totale kostnader blir dyrere. Det finnes derimot også mange unge i fast jobb, som eier bolig og har en stabil livssituasjon. Derfor er det ikke slik at alle unge får et dyrere forbrukslån, kun på grunn av lavere alder. Alle faktorer vurderes også ved søknad om lån.

Få billigere forbrukslån som ung søker

Har du dårlig kredittscore er det viktig å sette seg inn i årsakene. Er det fordi du har for lav fast inntekt? Har du betalingsanmerkninger? For mye eksisterende gjeld? Når du kjenner til risikofaktorene ved din økonomiske situasjon, har du grunnlag for å gjøre noe med det.

Har du mye eksisterende gjeld, kan det lønne seg å prioritere nedbetaling av denne før du tar opp ytterligere forbrukslån. Er årsaken betalingsanmerkninger, kan du kvitte deg med dem. Klarer du å innfri gjelden anmerkningene er knyttet til, skal betalingsanmerkningene slettes umiddelbart. En mulighet er å forsøke refinansiering av gjeld. Det vil i mange tilfeller gjøre det enklere å bli gjeldsfri.

  • Øk din kredittscore ved å kvitte deg med eksisterende gjeld og betalingsanmerkninger
  • Betalingsanmerkninger slettes umiddelbart når kravet utbetales

Sammenligne forbrukslån

For å sikre deg best mulig rente og betingelser på lånet ditt, lønner det seg å sammenligne flere lånetilbud. Selv om kredittscore og livssituasjon har mye å si, vil rentene variere også mellom de ulike bankene. Derfor vil du få tilbud om ulik rente fra ulike låntilbydere. En enkel måte å få en bedre rente på, er derfor å hente inn så mange tilbud som mulig.

Du kan forenkle denne prosessen ved å benytte deg av sammenligningsider eller en lånemegler. Sender du søknaden din til en lånemegler, kan du spare mye tid. Du sender da kun én lånesøknad, før megleren videreformidler denne til sine samarbeidspartnere. Da vil du få flere tilbud fra ulike aktører med kun én søknad.

Hva skal sammenlignes

For å sikre at du får best mulig rente er det veldig viktig at du ser på den effektive renten. I et lånetilbud vil du se både noe som heter nominell rente og effektiv rente. Det er sistnevnte du bør legge merke til. Den nominelle renten er kun bankens grunnrente. Den effektive renten viser alle kostnader knyttet til lånet. Her tas også gebyrer og andre kostnader med.

Nedbetalingstiden du får tilbud om har også stor betydning for lånets totale kostnader. Jo lenger du betaler ned på lånet, dess dyrere vil det bli. Du bør velge en kortest mulig nedbetalingstid. For et forbrukslån er maksimal nedbetalingstid fem år.

  • Velg lånet med lavest rente, færrest gebyrer, og lavest nedbetalingstid
  • Refinansieringslån gir en maksimal nedbetalingstid på 15 år

Oppsummering

Et forbrukslån vil i mange tilfeller være dyrere for deg som er ung. Ikke nødvendigvis kun på grunn av lav alder, men også grunnet livssituasjonen mange unge har. Kredittscoren viser hvilken risiko du utgjør som låntaker. Denne poengsummen vil avgjøre hvilken rente du får tilbud om. Høyere risiko gir høyere rente. Ung alder alene vil telle negativt for kredittscoren. Har du derimot fast jobb og en stabil inntekt, er dette positivt for din indivuduelle score. Kredittscoren viser et helhetlig bilde av deg og din økonomi, og ikke alder alene.